GŁÓWNY DYSTRTYBUTOR MAXAMMON W POLSCE: +48 61 842 52 15 Barbatus

Profilaktyka Mastitis

Mastitis jest to zapalenie gruczołu mlekowego – zapalenie wymienia. Do tej choroby dochodzi głównie na skutek inwazji bakteryjnej poprzez wniknięcie ich do kanału strzykowego.

Według literatury w mleku z wymienia zdrowego zawsze znajduje się od 50 do 200 tys./ml mleka komórek somatycznych (LKS). Granicę między zdrowiem a chorobą przyjmuję się liczbę 200 tys. W 1 ml mleka. Przekroczenie wymienionej liczby wskazuje na rozwijający się proces zapalny w gruczole mlecznym. Norma określająca górny poziom LKS w mleku wynosi 400 tys./ml.

Co wypływa na wzrost komórek somatycznych ?

  • uwarunkowania genetyczne,
  • błędy żywieniowe, wiek krów,
  • stadium laktacji,
  • nieprzestrzeganie zasad higieny doju,
  • pora roku,
  • uszkodzenia strzyków,
  • zabrudzone legowiska

Mastitis możemy podzielić na dwa rodzaje – postać kliniczną oraz subkliniczną.

Pierwsza z wyżej wymienionych cechuje wyczuwalne lub zauważalne zmiany w wymieniu lub mleku. Ostry przebieg choroby jest przeważnie gwałtowny i wiąże się z wystąpieniem objawów ogólnoustrojowych, takich jak gorączka, brak apetytu, odwodnienie i osłabienie. Objęta procesem chorobowym ćwiartka jest zaczerwieniona, obrzęknięta, twarda i bolesna przy dotyku. Pozyskiwane z niej mleko ma ogólnie nieprawidłowe parametry, a jego ilość jest mniejsza.

W łagodnym lub subklinicznym przebiegu choroby, który występuje najczęściej, objawy obejmują zazwyczaj łagodne zapalenie wymienia i pewne zmiany w składzie mleka tj. obecność kłaczków lub strzępków oraz wodnisty wygląd.

Jeżeli chodzi o chorobę przewlekłą infekcja może zostać w fazie klinicznej przez nieokreślony czas, mogą też występować okresy choroby w postaci podklinicznej na przemian z okresami zaostrzenia objawów klinicznych.

Przy drugim z wyżej wymienionych postaci choroby (subkliniczne mastitis) objawy są niezauważalne gołym okiem, można je wykryć podczas badań laboratoryjnych, a dokładniej świadczy o nich wzrost liczby komórek somatycznych oraz obecność drobnoustrojów (patogenów) w mleku, co stwierdza się w badaniach mikrobiologicznych.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Skutki ekonomiczne w przypadku wystąpienia mastitis :

– straty w produkcji mleka

– koszt leczenia weterynaryjnego

– większe nakłady pracy

– obniżona jakość mleka

– brakowanie zwierząt

Profilaktyka zapalenia:

• Poprawa warunków bytowania zwierząt

Zbilansowane żywienie

• Higiena doju

• Monitoring stada

• Leczenie klinicznych postaci mastitis/ brakowanie krów opornych na terapię

• Prawidłowe zasuszanie krów

Leczenie zapaleń wymienia

Sposoby zwalczania mastitis:

• Leczenie na początku zasuszenia

• Brakowanie

• Leczenia w laktacji

• Wyzdrowienie spontaniczne – do 5% zapaleń podostrych

Mastitis powoduje duże straty w produkcji mleka oraz generuje koszty związane z leczeniem weterynaryjnym, dlatego też lepiej zapobiegać niż leczyć.

profilaktyka