Doradztwo żywieniowe dla bydła

WSPÓLNIE PRACUJEMY NA TWÓJ SUKCES

Jeżeli nie jesteś jeszcze przekonany do technologii alkalizacji pasz, nasz wykwalifikowany zespół doradców żywieniowych służy pomocą w zakresie układania dawek pokarmowych dla bydła mlecznego i mięsnego, udzielają praktycznych porad dotyczących hodowli zwierząt i ich dobrostanu, pomogą w wypracowaniu optymalnego sposobu prowadzenia gospodarstwa, aby wspólnie osiągnąć sukces produkcyjny i ekonomiczny.

analiza TMR

analiza kału

badanie jakości pasz objętościowych

analiza kosztów żywienia

przegląd kondycji zwierząt

dokładna analiza wyników produkcyjnych (mleko, przyrosty)

pomoc w ograniczeniu występowania chorób metabolicznych