GŁÓWNY DYSTRTYBUTOR MAXAMMON W POLSCE: +48 61 842 52 15

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Maxammon?

Jest to preparat enzymatyczny, który w połączeniu ze zbożem i mocznikiem zapewnia wyższe pH, lepszą strawność dawki pokarmowej oraz wyższą zawartość białka. 

Jaka jest zasada działania produktu Maxammon?

 Enzymy zawarte w preparacie Maxammon przekształcają dodany do ziarna mocznik w sole amonowe. Reakcja zachodzi w środowisku wodnym, dlatego ważne jest uzyskanie odpowiedniej wilgotności ziarna.

Dlaczego stosuje się mocznik, skoro jest szkodliwy dla zwierząt?

Dzięki enzymom zawartym w preparacie Maxammon mocznik zostaje przekształcony w nieszkodliwy dla zdrowia zwierząt wodorowęglan amonu o zasadowym pH, który jest źródłem białka dla przeżuwaczy. 

Czy użycie Maxammon jest skomplikowane?

Użycie produktu Maxammon jest bardzo proste. Wystarczy dodać na każdą tonę całego bądź ześrutowanego ziarna 5kg Maxammon oraz 15kg mocznika i dobrze wymieszać. Następnie przygotowane w ten sposób zboże należy szczelnie przykryć folią i pozostawić na 7-14 dni.

Moje zboże jest zbyt suche / zbyt mokre, czy to oznacza, że nie mogę użyć Maxammon?

W przypadku gdy zboże jest zbyt suche należy dodać do ziarna wody.  

Gdy ziarno jest zbyt mokre zaleca się je podsuszyć lub wymieszanie ze zbożem o niższej wilgotności. 

Rekomendowana wilgotność zboża przy użyciu preparatu Maxammon to 16-20 %. 

Nie posiadam maszyny do mielenia lub śrutowania.

Brak maszyn do mielenia lub śrutowania ziarna nie stanowi problemu. Można skorzystać z mobilnej mieszalni lub zakupić odpowiednie maszyny.

Jakie są korzyści stosowania produktu Maxammon?

  • wyższa zdrowotność zwierząt,
  • wykorzystanie pasz pochodzących z gospodarstwa,
  • możliwość skarmiania większą ilości pasz treściwych, 
  • mniejsze ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych,
  • lepsza strawność paszy, 
  • lepsze wyniki produkcyjne zwierząt,
  • mniejsze koszty żywienia zwierząt,
  • możliwość przechowywania ziarna przez ponad rok bez ryzyka jego zepsucia.

Po jakim czasie są zauważane pierwsze efekty stosowania produktu Maxammon?

Zmiany w zachowaniu zwierząt możemy zauważyć już po 7 dniach. Krowy staną się spokojniejsze co może świadczyć o prawidłowym procesie trawienia. Poprawa struktury kału jest zauważalna nawet po 2 dniach.  

Jak wprowadzić ziarno z preparatem Maxammon do dawki?

Ważne jest aby dawkę zmieniać stopniowo. Nagła zmiana dawki może powodować zmniejszenie pobrania paszy co może spowodować niższą wydajność. Aby zapobiegać temu należy przez 7 do 10 dni stopniowo zwiększać udział w dawce.

Czy wysoka wilgotność zboża nie spowoduje jego zepsucia?

Przy zastosowaniu preparatu Maxammon oraz mocznika zboże zostaje zabezpieczone przed rozwojem drobnoustrojów, grzybów, pleśni oraz mikotoksyn. Dzieje się to na skutek powstania amoniaku, który ma działanie sterylizujące.

Czy podczas zaprawiania ziarna można wymieszać je z innymi komponentami takimi jak soja, rzepak?

Jak najbardziej można wymieszać z innymi komponentami lecz nie jest to zalecane z perspektywy ekonomicznej. Ważne aby nie mieszać witamin bezpośrednio z Maxammonem. Enzymy podczas dwu tygodniowego okresu stabilizacji ziarna zmniejszają dostępność witamin. 

Jak składować zaprawione zboże?

Zboże należy przechowywać w kopcach o wysokości maksymalnej 3 metry przykrytych szczelnie folią, w rękawie lub workach. Zaleca się aby w przypadku silosów pionowych frakcja ziarna była jak najgrubsza, co zmniejszy ryzyko zbrylania. 

Czy ziarno musi być szczelnie przykryte ?

Po wymieszaniu ziarna z preparatem Maxammon oraz mocznikiem należy przykryć ziarno w celu zapobiegać ulatnianiu się amoniaku, chronienia przed deszczem oraz zapobiegania dostania się wody do wewnątrz. Po okresie 14 dni jeśli ziano jest składowane w magazynie należy je odkryć.

Czy ziarno musi być ześrutowane lub rozgniecione przed zaprawieniem?

Nie. Zaprawiać można ziarno rozgniecione, ześrutowane oraz cale ziarno. Ważne jest aby ześrutować je przed zadawaniem paszy zwierzętom. Zboże nie musi być zmielone na mąkę, wystarczy aby została naruszona struktura ziarna ponieważ preparat Maxammon zwiększa strawność poprzez rozkład włókna. W związku z tym nie musimy przejmować się niestrawionymi resztkami ziarna w kale. 

Czy trzeba używać mocznik paszowy?

Zaleca się używanie mocznika paszowego. Mocznik nawozowy może zawierać w swoim składzie domieszki substancji toksycznych, które mogą wywołać zatrucie. Jeśli nie chcesz używać mocznika paszowego to wybierz taki, który ma strukturę bardzo drobnych kulek. 

Czy preparat Maxammon może być stosowany w żywieniu cieląt?

Można stosować w żywieniu cieląt od 6 miesiąca życia ponieważ dopiero wtedy żwacz jest w pełni wykształcony. 

Co gdy po zastosowaniu ziarna z preparatem Maxammon spadnie mleczność?

W początkowym okresie skarmiana jest to możliwe ze względu na wprowadzenie nowego komponentu w dawce pokarmowej. Zwierzę musi się przyzwyczaić do nowej paszy. Może być to również problem związany z błędnym zbilansowaniem dawki przez żywieniowca. 

Czy ziarno z Maxammon wpływa negatywnie na maszyny rolnicze ?

Ziarno z dodatkiem preparatu Maxammon nie wpływa negatywnie na maszyny oraz nie powoduje korozji stali.