GŁÓWNY DYSTRTYBUTOR MAXAMMON W POLSCE: +48 61 842 52 15 Barbatus

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Maxammon?

Jest to preparat enzymatyczny, który w połączeniu ze zbożem i mocznikiem zapewnia wyższe pH, lepszą strawność dawki pokarmowej oraz wyższą zawartość białka. 

Jaka jest zasada działania produktu Maxammon?

 Enzymy zawarte w preparacie Maxammon przekształcają dodany do ziarna mocznik w sole amonowe. Reakcja zachodzi w środowisku wodnym, dlatego ważne jest uzyskanie odpowiedniej wilgotności ziarna.

Dlaczego stosuje się mocznik, skoro jest szkodliwy dla zwierząt?

Dzięki enzymom zawartym w preparacie Maxammon mocznik zostaje przekształcony w nieszkodliwy dla zdrowia zwierząt wodorowęglan amonu o zasadowym pH, który jest źródłem białka dla przeżuwaczy. 

Czy użycie Maxammon jest skomplikowane?

Użycie produktu Maxammon jest bardzo proste. Wystarczy dodać na każdą tonę całego bądź ześrutowanego ziarna 5kg Maxammon oraz 15kg mocznika i dobrze wymieszać. Następnie przygotowane w ten sposób zboże należy przykryć folią, tak aby zabezpieczyć ziarno przed wodą i pozostawić na 7-14 dni.

Moje zboże jest zbyt suche / zbyt mokre, czy to oznacza, że nie mogę użyć Maxammon?

 Rekomendowana wilgotność zboża przy użyciu preparatu Maxammon to 16-20 %

W przypadku gdy zboże jest zbyt suche należy dodać do ziarna wody 🡪 każde 10 l wody dolane do tony ziarna zwiększa wilgotność o 1 %. 

Gdy ziarno jest zbyt mokre zaleca się je podsuszyć lub wymieszać ze zbożem o niższej wilgotności. 

Nie posiadam maszyny do mielenia lub śrutowania.

Brak maszyn do mielenia lub śrutowania ziarna nie stanowi problemu. Można skorzystać z mobilnej mieszalni lub zakupić odpowiednie maszyny.

Jakie są korzyści stosowania produktu Maxammon?

 • wyższa zdrowotność zwierząt,
 • wykorzystanie pasz pochodzących z gospodarstwa,
 • możliwość przechowywania ziarna przez ponad rok bez ryzyka jego zepsucia.
 • wyższe pH ziarna (8,3-9,5)
 • podwyższenie białka w ziarnie (4,5-5,0%)
 • zwiększenie strawności całej dawki
 • buforowanie treści żwacza ( 4kg ziarna MAXAMMON  200g buforu)
 • eliminacja kwasicy w stadzie
 • poprawa parametrów mleka
 • zwiększenie wydajności mlecznej
 • możliwości zastosowanie większych ilości ziarna w dawce przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału drogich komponentów białkowych 
 • zwiększenie przyrostów dziennych 🡪 skrócenie okresu opasu
 • przeciwdziałanie zagrzewaniu się paszy 
 • poprawa kondycji racic (redukcja zapaleń szczeliny międzypalcowej oraz wrzodów podeszwy)
 • zabezpieczenie całego ziarna przed szkodnikami, grzybami i bakteriami
 • poprawa wskaźników rozrodu’

Po jakim czasie są zauważalne pierwsze efekty stosowania produktu Maxammon?

Poprawa struktury kału jest zauważalna nawet po 2 dniach, co świadczy o poprawie strawności dawki.  Zmiany w zachowaniu zwierząt możemy zauważyć już po 7 dniach. Krowy staną się spokojniejsze co może świadczyć o prawidłowym procesie trawienia oraz stabilizacji pracy żwacza. Poprawę wskaźników rozrodu oraz kondycji racic można zaobserwować po dłuższym stosowaniu zboża Maxammon.

Jak wprowadzić ziarno z preparatem Maxammon do dawki?

Ważne jest aby dawkę zmieniać stopniowo. Nagła zmiana dawki może skutkować wystąpieniem biegunek oraz zmniejszeniem pobrania paszy co może spowodować niższą wydajność. Aby zapobiegać temu należy przez 7 do 10 dni stopniowo zwiększać udział nowego komponentu w dawce.

Czy wysoka wilgotność zboża nie spowoduje jego zepsucia?

Przy zastosowaniu preparatu Maxammon oraz mocznika zboże zostaje zabezpieczone przed rozwojem drobnoustrojów, grzybów, pleśni oraz mikotoksyn. Dzieje się to na skutek powstania amoniaku, który ma działanie sterylizujące. Takie zboże można przechowywać przez ponad rok bez ryzyka zepsucia. 

Czy podczas zaprawiania ziarna można wymieszać je z innymi komponentami takimi jak soja, rzepak?

Jak najbardziej można wymieszać z innymi komponentami lecz nie jest to zalecane z perspektywy ekonomicznej. Ważne aby nie mieszać witamin bezpośrednio z Maxammonem. Enzymy podczas dwu tygodniowego okresu stabilizacji ziarna zmniejszają dostępność witamin. Po przereagowaniu ziarno można wymieszać z innymi komponentami, również mineralnymi oraz witaminami. 

Jak składować zaprawione zboże?

Zboże należy przechowywać w kopcach o wysokości maksymalnej 3 metry przykrytych folią, w rękawie lub workach. Zaleca się aby w przypadku silosów pionowych frakcja ziarna była jak najgrubsza, co zmniejszy ryzyko zbrylania.

Czy ziarno musi być szczelnie przykryte ?

Po wymieszaniu ziarna z preparatem Maxammon oraz mocznikiem należy przykryć ziarno w celu zapobiegać ulatnianiu się amoniaku, chronienia przed deszczem oraz zapobiegania dostania się wody do wewnątrz. Po okresie 14 dni jeśli ziano jest składowane w magazynie należy je odkryć.

Czy ziarno musi być ześrutowane lub rozgniecione przed zaprawieniem?

Nie. Zaprawiać można całe ziarno, ześrutowane lub rozgniecione. Ważne jest aby przetrącić je przed zadawaniem paszy zwierzętom. Zboże nie musi być zmielone na mąkę, wystarczy aby została naruszona struktura ziarna ponieważ preparat Maxammon zwiększa strawność poprzez rozkład włókna. W związku z tym nie musimy przejmować się niestrawionymi resztkami ziarna w kale.

Czy trzeba używać mocznik paszowy?

Zaleca się używanie mocznika paszowego. Mocznik nawozowy może zawierać w swoim składzie domieszki substancji toksycznych, które mogą wywołać zatrucie. Dodatkowo mocznik nawozowy może mieć tendencję do zbrylania.  Jeśli nie chcesz używać mocznika paszowego to wybierz taki, który ma strukturę bardzo drobnych kulek.

Czy preparat Maxammon może być stosowany w żywieniu cieląt?

Można stosować w żywieniu cieląt od 6 miesiąca życia ponieważ dopiero wtedy żwacz jest w pełni wykształcony a jego mikrobiom w dużej mierze zbliżony do tego dorosłego osobnika. 

Co gdy po zastosowaniu ziarna z preparatem Maxammon spadnie mleczność?

W początkowym okresie skarmiana jest to możliwe ze względu na wprowadzenie nowego komponentu w dawce pokarmowej. Zwierzę musi się przyzwyczaić do nowej paszy. Może być to również problem związany z błędnym zbilansowaniem dawki przez żywieniowca. 

Czy ziarno z Maxammon wpływa negatywnie na maszyny rolnicze ?

Ziarno z dodatkiem preparatu Maxammon nie wpływa negatywnie na maszyny oraz nie powoduje korozji stali.