O MAXAMMON

Czym jest MAXAMMON

Maxammon to preparat enzymatyczny, który w połączeniu ze zbożem i mocznikiem paszowym pozwala uzyskać paszę treściwą o wysokim pH (8,5 do nawet powyżej 9,0), o wysokiej strawności oraz wyższym poziomie białka o 5 %. Dzięki zawartości odpowiednich enzymów w preparacie Maxammon, mocznik ulega rozkładowi do bezpiecznej formy jeszcze przed skarmianiem.

Zasada działania

Enzymy zawarte w preparacie Maxammon przekształcają dodany mocznik w podwyższający zawartość białka i podnoszący pH wodorowęglan amonu. Reakcja zachodzi w środowisku wodnym, dlatego tak ważne jest uzyskanie odpowiedniej wilgotności ziarna. 

Reakcja zachodzi dwuetapowo, pierwszym substratem powstającym z mocznika jest amoniak, który przechodząc przez wszystkie warstwy ziarna zabezpiecza je przed szkodnikami oraz procesem starzenia. W następnej kolejności wiązany jest on wewnątrz ziarna w formie wodorowęglanu amonu, który podwyższa pH oraz stanowi źródło azotu w żwaczu. 

DLACZEGO WARTO GO STOSOWAĆ?

Stosowanie Maxammon, w połączeniu z mocznikiem i zbożem, pozwala wytworzyć alkaliczną paszę o wyższym pH oraz zawierającą wyższą zawartość białka ogólnego. To bezpośrednio wpływa na poprawę funkcjonowania żwacza prowadząc do polepszenia wyników produkcyjnych zwierząt. Dodatkowo sole amonowe powodują rozkład włókna co wpływa na lepszą strawność paszy.

 

 • wyższe pH ziarna (8,3-9,5)
 • podwyższenie białka w ziarnie (4,5-5,0%)
 • zwiększenie strawności całej dawki
 • buforowanie treści żwacza ( 4kg ziarna MAXAMMON 🡪 200g buforu)
 • eliminacja kwasicy w stadzie
 • poprawa parametrów mleka
 • zwiększenie wydajności mlecznej
 • możliwości zastosowanie większych ilości ziarna w dawce przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału drogich komponentów białkowych 
 • zwiększenie przyrostów dziennych 🡪 skrócenie okresu opasu
 • przeciwdziałanie zagrzewaniu się paszy 
 • poprawa kondycji racic (redukcja zapaleń szczeliny międzypalcowej oraz wrzodów podeszwy)
 • zabezpieczenie całego ziarna przed szkodnikami, grzybami i bakteriami
 • poprawa wskaźników rozrodu

KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ŻWACZA

 • słabsze wykorzystanie paszy
 • niższa produkcja mleka
 • niższe przyrosty dzienne
 • wystąpienie kwasicy

KORZYŚCI WYŻSZEGO PH W ŻWACZU

Aby bakterie w żwaczu mogły prawidłowo funkcjonować niezbędny jest im odpowiedni poziom pH na poziomie 6-6,5. Wraz ze spadkiem pH spada też aktywność bakterii w żwaczu. Konsekwencją tego jest niskie wykorzystanie składników pokarmowych z paszy. Spadek pH może doprowadzić do wystąpienia kwasicy. Wyższe pH umożliwia lepsze strawność paszy, stabilizacje mikroflory żwacza oraz prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego u przeżuwaczy.

Dla hodowców:

Krów mlecznych

Bydła opasowego

Kóz mlecznych

jagniąt i koźląt rzeźnych

Owiec

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami