O MAXAMMON

Czym jest MAXAMMON

Maxammon to preparat enzymatyczny, który w połączeniu ze zbożem i mocznikiem paszowym pozwala uzyskać paszę treściwą o wysokim pH (8,5 do nawet powyżej 9,0), o wysokiej strawności oraz wyższym poziomie białka o 5 %. Dzięki zawartości odpowiednich enzymów w preparacie Maxammon, mocznik ulega rozkładowi do bezpiecznej formy jeszcze przed skarmianiem.

Zasada działania

Enzymy zawarte w preparacie Maxammon mają na celu przekształcenie dodanego do ziarna mocznika w podwyższający zawartość białka amoniak oraz podnoszący pH wodorowęglan amonu. Reakcja zachodzi w środowisku wodnym, dlatego tak ważne jest uzyskanie odpowiedniej wilgotności ziarna.

DLACZEGO WARTO GO STOSOWAĆ?

Stosowanie Maxammon, w połączeniu z mocznikiem i zbożem, pozwala wytworzyć alkaliczną paszę nie tylko zawierającą wyższą zawartość białka ogólnego, ale również wyższe pH. To bezpośrednio wpływa na poprawę funkcjonowania żwacza prowadząc do polepszenia wyników produkcyjnych zwierząt. Dodatkowo enzymy zawarte w produkcje powodują rozkład włókna co wpływa na lepszą strawność paszy. 

KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ŻWACZA

  • słabsze wykorzystanie paszy
  • niższa produkcja mleka
  • niższe przyrosty dzienne
  • wystąpienie kwasicy

KORZYŚCI WYŻSZEGO PH W ŻWACZU

Aby bakterie w żwaczu mogły prawidłowo funkcjonować niezbędny jest im odpowiedni poziom pH na poziomie 6-6,5. Wraz ze spadkiem pH spada też aktywność bakterii w żwaczu. Konsekwencją tego jest niskie wykorzystanie składników pokarmowych z paszy. Spadek pH może doprowadzić do wystąpienia kwasicy. Wyższe pH umożliwia lepsze strawność paszy, stabilizacje mikroflory żwacza oraz prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego u przeżuwaczy.

Dla hodowców:

Krów mlecznych

Bydła opasowego

Kóz mlecznych

jagniąt i koźląt rzeźnych

Owiec

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami