GŁÓWNY DYSTRTYBUTOR MAXAMMON W POLSCE: +48 61 842 52 15 Barbatus

Czym powinno się żywić krowy mleczne?

Żywienie krów mlecznych to bardzo obszerny temat. Znanych jest wiele systemów żywienia. To, jaki system wybierzemy dla swojego stada zależy od wielu czynników między innymi: od wielkości stada, wydajności mlecznych, dostępności maszyn rolniczych, systemu utrzymania. Żywienie w danym systemie jest też różne w zależności od okresu laktacji, wycieleń, zdrowotności zwierząt. W naszym artykule opowiemy ogólnie o rodzajach pasz i wskażemy, na jakich zasadach działa preparat enzymatyczny, który zwiększa wydajność mleczną zwierząt.

Pasze objętościowe oraz pasze treściwe w żywieniu bydła mlecznego

W żywieniu krów mlecznych stosujemy dwa rodzaje pasz – pasze objętościowe oraz pasze treściwe. Pasze objętościowe to pasze suche, takie jak siano czy słoma oraz pasze mokre, czyli zielonki, kiszonki oraz rośliny okopowe. Pasze treściwe natomiast to przede wszystkim ziarna zbóż, poekstrakcyjne śruty i nasiona roślin motylkowatych.

Sposób żywienia krów mlecznych jest zależny od jakości pasz objętościowych na gospodarstwie. Pasze treściwe pełnią funkcje paszy uzupełniającej. Po ustaleniu jakości kiszonek wprowadzamy do dawki odpowiednie ilości pasz treściwych, aby spełnić zapotrzebowania pokarmowe stada. Dodatkowo uzupełniamy dawkę dodatkami między innymi mineralnymi alby zapewnić odpowiedni poziom witamin i minerałów.

Oferujemy doradztwo żywieniowe bydła mlecznego i nie tylko, by pomóc w wypracowaniu optymalnego sposobu żywienia w stadzie.

W kolejnych artykułach skupimy się na opisaniu żywienia w konkretnych etapach takich jak szczyt laktacji, zasuszenie oraz w okresie po wycieleniu.

Enzymatyczne dodatki do paszy dla krów

Jedną z grup dodatków stosowanych w żywieniu bydła są dodatki enzymatyczne. Dodatek paszowy dla krów, który dystrybuujemy, to preparat Maxammon. W połączeniu z ziarnem oraz mocznikiem pozwala uzyskać paszę treściwą o wysokim pH. Pasza z dodatkiem charakteryzuje się też wysoką strawnością i wyższym poziomem białka. Mocznik pod wpływem enzymów zostaje rozłożony do soli amonowych, które są pożywieniem dla drobnoustrojów w żwaczu. Dzięki temu skarmiamy bydło mocznikiem w formie bezpiecznej i nie musimy obawiać się o wystąpienie zatrucia.

Stosowanie tego preparatu nie tylko zwiększa wydajność mleczną krów, ale też poprawia parametry mleka. Dodatkowo cała dawka staje się dla zwierząt lepiej strawna, ale to wciąż nie wszystkie korzyści z alkalizacji zbóż preparatem Maxammon. W naszej zakładce o Maxammon wymieniamy wszystkie zalety stosowania preparatu, w tym opisujemy korzyści wyższego pH w żwaczu u zwierząt.