GŁÓWNY DYSTRTYBUTOR MAXAMMON W POLSCE: +48 61 842 52 15 Barbatus

W jakim celu alkalizuje się zboże dla bydła?

Alkalizacja zboża dla bydła to technika uszlachetniania, która pozwala podnieść wartość żywieniową ziarna zbóż i kukurydzy. To sposób na zapewnienie żywienia ekonomicznego i tańszego, w pełni zapewniającego potrzeby bytowe bydła. Stosowanie enzymatycznego preparatu pozwala wytworzyć alkaliczną paszę o wyższym pH i zawierającą wyższą zawartość ogólnego białka. Przyjrzyjmy się, jakie korzyści daje taka pasza.

Jak alkalizacja wpływa na zboże dla bydła?

Zanim przejdziemy do tematu korzyści spożywania alkalizowanego zboża dla samych zwierząt, przyjrzyjmy się bliżej, jak właściwie alkalizacja wpływa na zboże. Jak już wspomnieliśmy we wstępie, alkalizacja zboża dla bydła pozwala nadać ziarnom wyższe pH, konkretniej 8,3-9,5. Natomiast podwyższenie białka w ziarnie to wartość rzędu 4,5-5,0%. Te dwie wartości mają korzystny wpływ na zwierzęta. Warto przy tym wiedzieć, że alkalizacja ma też pozytywny wpływ na zboże w innym kontekście. Proces alkalizacji pozwala na zabezpieczenie całego ziarna przed szkodnikami, grzybami i bakteriami, a do tego przeciwdziała zagrzewaniu się paszy. Daje możliwości zastosowanie większych ilości ziarna w dawce przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału drogich komponentów białkowych. Już same te zalety potwierdzają, że enzymatyczny preparat do pasz się opłaca, prawda?

Jak spożywanie alkalizowanego zboża wpływa na bydło?

Alkalizowane zboże jest lepiej strawne dla bydła, ponieważ większa się strawność włókna oraz następuje żelatynizacji skrobi. Unikalna formuła białka i amoniaku stymuluje florę bakteryjną żwacza (mówimy o buforowaniu treści żwacza). Podawanie alkalizowanego zboża pozwala na eliminację kwasicy w stadzie zwierząt. Wpływa na zwiększenie wydajności mlecznej, a do tego poprawia parametry mleka. Inna zaleta to zwiększenie przyrostów dziennych, co pozwala na skrócenie okresu opasu. Alkalizowane zboże to też poprawa wskaźników rozrodu. I na koniec jeszcze jeden plus, który na pewno będzie ciekawostką dla osób spoza branży hodowców bydła i producentów mleka – spożywanie alkalizowanego zboża poprawia kondycję racic bydła, co naprawdę ma znaczenie.