Efety stosowania Maxammon

dodatki do paszy dla krów

WYŻSZE PH ZBOŻA 

Maxammon pozwala na wytworzenie paszy treściwej o wysokim pH (8.5-9.0<), którą można skarmiać do woli, bez obaw o wystąpienie kwasicy żwacza. Alkaliczne zboże znacznie lepiej buforuje żwacz w porównaniu do buforów, ponieważ nie jest neutralizowane przez kwasy pochodzące z kiszonek.

WYŻSZA STRAWNOŚĆ DAWKI

Unikalna forma białka i amoniaku w zbożu Maxammon stymuluje florę bakteryjną żwacza, poprawiając strawność całej dawki, nie tylko samego białka. Badania przeprowadzone przez Norweski Uniwersytet Przyrodniczy na krowach mlecznych karmionych ziarnem Maxammon wykazały wzrost ogólnej strawności dawki o 3,6% oraz znaczącą poprawę wydajności dawki w wysokości 4,3%.

Maxammon zwiększa strawność frakcji włóknistej surowców paszowych o 25-30%.

dodatki do paszy dla krów
dodatki do paszy dla krów

WYŻSZA ZAWARTOŚĆ BIAŁKA W ZBOŻU

Preparat Maxammon pozwala zwiększyć zawartość białka w zbożu o ok. 4,5 %. Jest to zawartość o 30 % większa niż w przypadku standardowego ziarna . Wzrost ten umożliwia zmniejszenie ilości dodanych surowców białkowych co generuje mniejsze koszty żywienia.  

REWOLUCJA W ŻYWIENIU ZWIERZĄT

Z Maxammon można tworzyć dawki z większą zawartością zbóż, o większej wartości energetycznej  oraz lepszej strawności. Zastosowanie takiej dawki powoduje znaczne polepszenie strawności paszy, wyników produkcyjnych oraz mniejsze koszty żywienia zwierząt. 

WZROST RENTOWNOŚCI PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 

Lepsze wykorzystanie paszy, obniżenie kosztów żywienia, możliwość rezygnacji z suszenia zboża oraz możliwy wzrost wydajności zwierząt przekłada się na wzrost rentowności ogólnej produkcji zwierzęcej. 

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami