Stosowanie

Proces wykonania

Przed pierwszym mieszaniem skontaktuj się z naszymi doradcami żywieniowymi! Aby uzyskać alkalizowane ziarno trzeba trzymać się kilku wytycznych!

1

WILGOTNOŚĆ ZIARNA

Przed przystąpieniem do mieszania należy zmierzyć wilgotność ziarna. Ziarno musi mieć wilgotność między 16 a 20 %

Jeśli twoje zboże ma mniej niż 16 % 🡪 należy dolać odpowiednią ilość wody 

1 % wilgotności = 10 l wody/ tonę ziarna

Jeśli twoje zboże ma więcej niż 20 % 🡪 wymieszaj z suchym zbożem w odpowiedniej proporcji bądź podsusz do 20 %

2

ZIARNO ZBÓŻ I JEGO STRUKTURA

Jako surowiec możesz wykorzystać każdy rodzaj zbóż, nawet kukurydzę! 

Ziarno można zaprawić całe bądź już ześrutowane/zgniecione. To zależy od twojej preferencji. Pamiętaj jednak, że ziarno przed bezpośrednim podaniem musi być przetrącone! Nie zalecamy mielenia na „mąkę”.

3

MAXAMMON I MOCZNIK

Na 1 tonę ziarna jest potrzebne: 5 kg Maxammon oraz 15 kg mocznika.

Zalecamy stosowanie mocznika paszowego. 

4

MIESZANIE

Do samodzielnego mieszania można wykorzystać paszowóz, mieszalnik lub inne urządzenie. Jeżeli nie posiadasz takiej maszyny możesz skorzystać z usług mobilnych mieszalni lub pożyczyć sprzęt od sąsiada. 

UWAGA! Podczas zaprawiania ziarna nie dodawaj witamin ani premiksów! Działanie enzymów podczas 2 tygodniowego okresu stabilizacji powoduje ich rozkład i ograniczenie biodostępności.

5

PRZECHOWYWANIE

Ziarno wymieszane z Maxammon i mocznikiem należy złożyć na 2 tygodnie: 

-w magazynie paszowym pod folią – po 2 tygodniach można odkryć

– na zewnątrz pod folią lub w rękawie – UWAGA! Ziarno musi być stale zabezpieczone przed dostępem do wody!

Po 2 tygodniowym okresie stabilizacji alkalizowane ziarno jest gotowe do skarmiania i może leżeć min. rok. 

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami