Alkalizacja ziarna

maxammon

Podniesienie wartości żywieniowych

Alkalizacja jest techniką uszlachetniania pozwalającą na zwiększenie pH oraz podniesienie wartości żywieniowych ziarna zbóż, a także kukurydzy. Metoda ta niesie za sobą wiele korzyści. Wzbogacenie dawki pokarmowej dla przeżuwaczy (krów mlecznych, opasów, owiec) o zalkalizowane ziarno umożliwia stosowanie dużych ilości własnych pasz treściwych bez ryzyka kwasicy. Wodorowęglan amonu wytworzony w ziarnie podczas reakcji enzymatycznej ma zdolność do rozkładu ligniny, co zwiększa strawność włókna, a tym samym strawność całej dawki. Ziarno poddane alkalizacji, trafiając do żwacza, staje się źródłem białka dla bytujących tam mikroorganizmów. Umożliwia to stosowanie mniejszej ilości pasz białkowych (śruty sojowej, śruty rzepakowej, korektorów białkowych).

Zalety alkaizacji

Główną zaletą alkalizacji jest buforowanie treści pokarmowej żwacza. Metodą na poprawę wydajności mlecznej, a także przyrostów w bydle opasowym, jest zwiększenie koncentracji dawki poprzez wzrost udziału pasz treściwych. Niesie to jednak ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych, takich jak kwasica żwacza. Ograniczenie tego zjawiska jest możliwe poprzez odpowiednie zbuforowanie paszy. Alkalizacja preparatem Maxammon pozwala na otrzymanie ziarna o zasadowym pH=9. W rezultacie ziarno staje się silnym i długo działającym buforem. Zastosowanie alkalizacji skutkuje lepszą zdrowotnością zwierząt, poprawą wyników produkcyjnych, stabilnymi parametrami mleka.
Maxammon to zysk hodowcy.

maxammon

Preparat do alkalizacji zbóż

Zajmujemy się dystrybucją preparatów do alkalizacji zbóż, które pozwalają na znaczne wzbogacenie paszy przyjmowanej głównie przez bydło i owce. To doskonałe rozwiązanie dla dużych gospodarstw, w których konieczne jest zaspokojenie zapotrzebowania na większe ilości pożywienia. Głównym celem stosowania preparatów do alkalizacji pasz jest poprawienie kondycji zwierząt. Taki stan rzeczy wpływa przede wszystkim na wyniki produkcyjne, które są najważniejsze dla większości przedsiębiorstw.
Brak stosowania odpowiednich środków niekiedy skutkuje poważnymi schorzeniami dotyczącymi układu pokarmowego bydła. Dlatego tak ważne jest postawienie na profesjonalną alkalizację zboża z wykorzystaniem sprawdzonych preparatów. Nasza firma zajmuje się dystrybucją preparatu Maxammon o doskonałych właściwościach wpływających na pH żywności dla zwierząt.
Preparat do alkalizacji ziarna ma za zadanie zapewnić prawidłową pracę żwacza, a także pH pożywienia pozytywnie wpływające na produkcję np. mleka. Dostępny środek został opracowany przez specjalistów, tak, by mógł spełniać oczekiwania nawet bardzo wymagających właścicieli gospodarstw. Pasza dla bydła opasowego powinna być bowiem pełna cennych składników odżywczych, a jednocześnie na tyle syta, by zmniejszyć koszty utrzymania przedsiębiorstwa. Z tego powodu nasza firma zajmuje się także profesjonalnymi analizami, pozwalającymi na określenie jakości pożywienia. Na tej podstawie możemy również stwierdzić, czy w danym przypadku konieczna jest alkalizacja zboża dla bydła.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami